We gaan het laatste kwartaal van 2018 in en dat is een mooi moment om te kijken hoe het er voor staat met de realisatie van de beloftes voor 2018. In deze rapportage kunt u per domein zien wat de tussenstand is.

De teksten uit de begroting en de eerste tussenrapportage ziet u niet terug in deze rapportage, maar u kunt eenvoudig via de aangegeven linken doorklikken naar de oorspronkelijke begrotings- en rapportagetekst.

In de begroting hebben we aangegeven wat onze planning voor het komende jaar is. Op deze planning ontvangt u nu de voortgang. Ieder domein start met een korte toelichting op de in het oog springende zaken.

Naast de voortgang op de doelstellingen en resultaten bevat deze rapportage ook financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële aanpassingen met een korte toelichting.