Beginstand is de stand van de primaire begroting. 'Reeds besloten' zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

Economisch domein

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

7.876

N

4.074

N

130

V

11.820

N

Baten

4.840

V

4.057

V

147

V

9.045

V

Sociaal domein

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

64.130

N

2.068

V

143

N

62.255

N

Baten

20.684

V

50

V

160

V

20.894

V

Domein burger en bestuur

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

59.064

N

3.800

N

2.332

N

65.196

N

Baten

106.105

V

1.708

V

1.680

V

109.493

V

Totaal Generaal

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

131.070

N

5.856

N

2.344

N

139.271

N

Baten

131.629

V

5.816

V

1.986

V

139.431

V