In de 1e rapportage 2018 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:

bedragen

Mutatie in reserve

x € 1.000

Algemene reserve

Stand 1-1-2018

4.551

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-982

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-90

N

Nieuwe stand 31-12-2018

3.479

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

3.479

Reserve gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2018

1.523

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

135

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

52

V

Nieuwe stand 31-12-2018

1.710

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve gebouwen basisonderwijs

Stand 1-1-2018

8.215

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-727

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-

N

Nieuwe stand 31-12-2018

7.488

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve grondexploitatie

Stand 1-1-2018

2.464

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-1.169

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

93

V

Nieuwe stand 31-12-2018

1.388

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Stand 1-1-2018

31

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

8

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

25

V

Nieuwe stand 31-12-2018

64

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

64

Reserve investeringen maatschappelijk nut

Stand 1-1-2018

5.448

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

1.445

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

3.195

V

Nieuwe stand 31-12-2018

10.088

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve frictiekosten fusie

Stand 1-1-2018

1.003

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-486

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-28

N

Nieuwe stand 31-12-2018

489

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve maatschappelijk nut

Stand 1-1-2018

3.595

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-2.546

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

1.835

V

Nieuwe stand 31-12-2018

2.884

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

221

Reserve overlopende posten

Stand 1-1-2018

1.075

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-992

mutaties opgenomen in deze rapportage

178

V

Nieuwe stand 31-12-2018

261

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve innovatie zorgaanbieders

Stand 1-1-2018

240

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-40

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-200

N

Nieuwe stand 31-12-2018

-

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve egalisatie rioolrecht

Stand 1-1-2018

193

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

18

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

-24

N

Nieuwe stand 31-12-2018

187

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2018

3.218

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-2.160

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

963

N

Nieuwe stand 31-12-2018

2.021

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil